2009: het Darwin jaar

Charles Darwin is hot. Nu 2009 is aangevangen is het op 12 februari 200 jaar geleden dat hij geboren werd en 150 jaar geleden dat zijn boek ‘Origin of species’ (over het ontstaan van soorten) verscheen. De media en andere gegadigden stimuleren deze hype op de volgende manieren:

Darwin boeken

Er worden nieuwe boeken omtrent Darwin uitgebracht. Zo is bij de uitgeverij Nieuw Amsterdam onlangs Darwin: de biografie verschenen. Dat boek is vertaald uit het Engels en geschreven door Adrian Desmond en James Moore. Dit lijvige boek telt 900 pagina’s, binnenkort kunt u er een recensie van verwachten op aureon.nl. Ik kan alvast verklappen dat het een geweldig boek is, dus als u twijfelt: kopen!

Uitgeverij Nieuwezijds gaat de boeken van Darwin gratis op internet verspreiden. Vanaf 12 februari kun je deze op hun speciale website downloaden. De werken zijn ook in de winkel te koop, daar kosten ze 12,50 tot 15,00 euro. Geen geld dus.

Darwin tijdschriften

Van het tijdschrift Natuurwetenschap en Techniek is onlangs een speciale Darwin editie verschenen. In dat nummer bekijken een aantal wetenschappers hoe het met de evolutietheorie gesteld is. Het is behoorlijk wetenschappelijk geschreven, dus als u weinig opheeft met het biologen jargon kunt u dat nummer beter links laten liggen. De bijdragen zijn ook digitaal te lezen. Onder andere hier, hier en hier.

De Groene Amsterdammer komt ook met een Darwin nummer, deze verschijnt op 9 januari 2009. Ik neem aan dat dit nummer zoals gebruikelijk slechts één week in de winkel zal liggen, dus u moet er snel bij zijn.

Darwin stickers

Ook christenen proberen mee te liften op de Darwin hype. Dit doen ze door bij 6 miljoen huishoudens in Nederland een folder door de bus te gooien met de opdruk ‘Evolutie of schepping. Wat geloof jij?’ Een aantal Utrechtse studenten kwam toen op het idee om brievenbusstickers te gaan verspreiden met de opdruk ‘NEE creationisme JA Darwin’. Op hun website zijn deze stickers te bestellen.

Ook onder christenen zelf is deze actie niet onomstreden, zo blijkt uit een serie opinie artikelen in het Reformatorisch Dagblad. Het artikel van Dr. Gerdien de Jong kun je hier vinden. Als je op de site zoekt op ‘schepping evolutie’ zijn de andere artikelen ook te vinden.

Bonus

Voor het geval je de uitzending nog niet gezien had: enige tijd geleden waren Johan Huibers en Midas Dekkers bij Pauw en Witteman. Ze praten onder andere over de actie ‘schepping of evolutie’. De leuke clip van Fatboy Slim die daar in voor komt kun je op YouTube zien.

Wat vind jij van de Darwin hype? Zwaar overtrokken? Of had de beste man nog meer aandacht mogen krijgen? Geef een reactie!

Info

Dit artikel is op geschreven door in de categorie boeken.

het op Twitter
Deel op Facebook

10 reacties op “2009: het Darwin jaar

 1. Tja, het is ergens belachelijk dat die discussie nog steeds gevoerd wordt.

  Op mijn Christelijke lagere school leerde ik al dat niet alle verhalen uit de bijbel letterlijk genomen moesten worden, maar om hun symbolische waarde gewaardeerd moesten worden.
  Er is geen reden om als christen per se in creationisme te geloven. Ik ben zelf niet gelovig, maar wel gereformeerd opgevoed, en in mijn omgeving zie ik dat de meeste christenen creationisme als compleet achterhaald zien.

  In mijn ogen is het goed om Darwin wat extra te belichten, hopelijk resulteert dat niet in zwart-wit discussies waarbij iedereen zijn hakken in het zand zet, en nog overtuigder wordt van zijn eigen ideeen.

 2. Beste Jimmy,

  Bedankt voor je reactie. Zelf ben ik wel christelijk, maar ik denk dat Darwin goede papieren heeft. In tegenstelling tot wat veel christenen denken was Darwin niet een ‘kapelaan van de duivel’, maar een wetenschapper die via zeer uitvoerig onderzoek tot zijn evolutie theorie kwam.

  Tot nu toe heeft niemand kunnen bewijzen welke van de twee theorieën de waarheid bevat. Ik denk ook niet dat dit ooit zal gebeuren. Tot die tijd kun je als christen geloven in een geschapen wereld, en voor de niet christenen is de evolutietheorie het meest logisch. Met het om de oren slaan van argumenten over en weer lossen we in ieder geval weinig op.

 3. Mochten jullie geïnteresseerd zijn in wat gedegen info over het creationisme, dan is deze site wellicht wel handig: http://www.answersingenesis.org . Het is niet een bijster overzichtelijke site, maar er staan een aantal zéér nuttige artikelen op.

  Ik ben in elk geval dus ‘zo’n christen’ die van mening is dat er inmiddels ijzersterke bewijzen tegen de evolutietheorie zijn – maar die zich tegelijkertijd ook bewust is van de ‘onbelangrijkheid’ van het feit op zich. Uiteindelijk draait het christelijk geloof om God/Jezus en niet om ‘hoe is de aarde nu precies geschapen?’

  Toch denk ik wel dat de positie ‘je moet niet alle verhalen letterlijk nemen’ niet altijd even goed te verdedigen is – als je verder doordenkt.
  Het idee evolutie vereist namelijk dat er ‘dood’ aanwezig is. Tenminste – allelen die niet of negatief bijdragen aan de overlevingskans van het organisme kunnen alleen worden ‘weggeselecteerd’ als de beesten met de ‘slechte’ allelen dood kunnen gaan. Hoe zit het dan onder andere met de zondeval? We nemen namelijk over het algemeen aan dat er geen dood was voor de zondeval (al is daarover ook wel discussie mogelijk. Maar natuurlijke selectie & soortendifferentiatie vereisen véél meer doden dan bijv. alleen superoude dieren.) Natuurlijk kun je het verhaal van de zondeval óók symbolisch opvatten – maar hoe zit het dan met het idee dat, omdat de zonde door één persoon begonnen is, ook één iemand het weer op kan lossen? Op die manier zou je min of meer de uitleg van ‘waarom moest Jezus aan het kruis’ en ‘waarom ‘werkte’ het?’ op losse schroeven zetten.
  Hiermee bedoel ik dus zéker niet dat ‘evolutionisten’ minder ‘goede’ christenen zouden zijn of iets dergelijks – het is meer een poging om aan te tonen dat ‘één zo’n verhaaltje’ niet meer als letterlijk opvatten, toch best wel wat gevolgen kan hebben.

  Maar goed ;). Ik denk dat je sowieso moet beseffen dat creationisten dingen niet zomaar blind aannemen – ik ben pas creationist geworden toen ik genoeg overtuigend bewijs heb gezien. Zoals Frank hierboven zegt – het is tot nu toe nog niet mogelijk geweest om één van beide theorieën voor 100% uit te sluiten – dus in essentie zijn beide theorieën valide – tot het tegendeel bewezen is.
  Waar ik namelijk echt NIET tegen kan, zijn mensen die creationisten afschilderen als bekrompen – kom zeg, dat doen wij toch ook niet met de evolutionisten?

  In elk geval – terug on topic, het Darwin jaar. Eigenlijk interesseer ik me niet zo voor zijn persoonlijkheid… De evolutietheorie zoals hij die bedacht heeft, bevatte enkele misvattingen (als ik het goed heb), en inmiddels heeft de wetenschap die er al uitgehaald en de algehele theorie uitgebreid. (kennen jullie de endosymbiose theorie al? Dat is een verklaring hoe bacteriën aan hun organellen komen. Het doet – mijns inziens – niet onder voor het scheppingsverhaal, al moet je daarbij dus geloven dat het vanzelf gebeurde :P). Dus Darwin heeft wel de aanzet gegeven, maar inmiddels zijn ze wel verder dan dat…. Maar goed, als dit ‘jaar’ de aandacht vestigt op het feit dat de evolutietheorie écht niet zo bewezen is als je vaak te horen krijgt en mensen in elk geval aan het denken zet…

 4. Ad schreef op :

  Ook ik leerde ik dat niet alle verhalen uit de bijbel letterlijk genomen moesten worden, maar om hun symbolische waarde gewaardeerd moesten worden.

  Maar geloven is nooit “weten”.
  Het heeft m.i.z. geen zin om standpunten scherp tegenover elkaar te zetten.
  Niemand is in staat om met welke theorie dan ook keihard te bewijzen.

  Lucas 18 vers 15 t/m 17: Geloven als een kind. Dat wil zeggen: De Heere vertrouwen op Zijn Woord.

 5. Hm… Ik ben het niet met je eens dat geloven nooit ‘weten’ is. Voor mij is hetgeen ik geloof een realiteit – ik weet dat het zo is. Het is natuurlijk wel zo dat geloven anders is dan normale kennis omdat er geen empirische manier is om het te bewijzen – maar dat betekent dan niet dat het niet zo ‘is’… Hiermee doel ik dan voornamelijk op het bestaan van God (niet op de evolutietheorie/creationisme – dat is mijns inziens iets héél anders) – want je kunt God niet zien en toch geloof je, weet je, dat Hij er is.

 6. Ad schreef op :

  Voor mij geldt: Geloven en vertrouwen.
  Weten heeft voor mij toch een andere betekenis.
  Als ik iets zeker weet, dan heb ik daarvoor bewijzen gezien.
  En dat heb ik niet ontdekt.
  Gelukkig mag ieder op zijn eigen wijze geloven.
  Ik geloof in God, maar weten doe ik het niet.

 7. Ad schreef op :

  Aanvulling:
  Ik las een artikel van Erika Baardwijk.
  Daar kan ik me in vinden.
  citaat:

  Voor de mens bestaat er geen absolute zekerheid of waarheid. Mensen geloven op gezag van anderen, die het ook niet zeker weten omdat ze het ook weer van anderen hebben. Onze zekerheid is gebaseerd op ervaring of overtuiging waarmee we een voorschot nemen op onze eigen “definitieve kennis”. Het blijft een kwestie van vertrouwen. Als er strikte bewijzen op tafel komen is er geen sprake meer van geloven. Dat geldt ook voor godsdienstig geloven. Toch sluit geloven ook een vorm van weten in, want je gelooft altijd “ergens” in. Je gelooft in geloofspunten, een persoon of een goede zaak. Het sluit ook een element van denken in, maar nog niet alles is bedacht, we kennen de totale werkelijkheid nog steeds niet. Mijn inziens is het feit dat we niet alles weten een zegen, er bestaat niets mooiers dan geloven, ontdekken, bewijzen zoeken en tot de conclusie komen dat je het fout hebt, nog veel meer zult moeten weten om tot de waarheid te komen, zo blijft de wereld en ieder leven een grote ontdekkingsreis.

  einde citaat

 8. Toon schreef op :

  De Darwin hype is m.i. behoorlijk overtrokken. Zijn theorie wordt door velen omarmd en geloofd, terwijl niet-evolutionisten nogal eens belachelijk worden gemaakt. Dit wijst op het religieuze karakter van de theorie. Je bent voor of tegen, niet op grond van empirisch bewijs, maar op grond van aannames. Daardoor is het wetenschappelijk gehalte en de wetenschappelijke betekenis laag.
  Iemand als Mendel heeft voor de wetenschap ontegenzeggelijk veel meer waarde gehad.

  De theorie van Darwin geeft nog steeds geen verklaring, laat staan bewijs, voor het overgaan van de ene soort in de andere. Als dit al eens verklaard / ‘bewezen’ wordt betreft het altijd soorten die nauw verwant zijn (bijv. paardachtigen of katachtigen) Een overgang van vis naar vogel is nog steeds zeer onwaarschijnlijk en niet dan met een groot geloof te aanvaarden.

  Dat evolutie binnen de soort bestaat, is niks nieuws. In die zin verbaast het me altijd dat over die verschillende vinken op Galapagos zo lyrisch wordt gedaan. Een kind kan zien dat deze vogels mogelijk een gemeenschappelijke voorouder hadden, net zoals de herdershond, de poedel en de pittbull een gezamenlijke voorouder hebben.

  De evolutietheorie verklaart evenmin het ontstaan van leven en laat dit over aan een andere tak van de ‘wetenschap’ Dat is natuurlijk wel gemakkelijk, want daarmee gaat men heel lastige vragen uit de weg en hoeft men deze ook niet te beantwoorden.

  Met name de datering m.b.v. (gids)fossielen en gesteenten wemelt van de cirkel-redeneringen en zou daarom als ‘bewijs’ voor evolutie niet gebruikt mogen worden. Ook het gegeven dat de geologische kolom nergens ter wereld compleet aan te treffen is, zou tot voorzichtigheid moeten stemmen.

  Voor de niet-gelovige mens is de evolutie-theorie een uitkomst, want daardoor verdwijnt de Schepper / Eigenaar van het Heelal naar de achtergrond en daarmee degene die regels mag stellen en verantwoording opeisen.

  Dit duidt ook op een religieuze (bij)betekenis van de evolutietheorie, die weinig met wetenschap te maken heeft.

  Al met al is het niet verkeerd om aandacht aan Darwin te besteden, maar de vele vragen die zijn theorie nog steeds onbeantwoord laat en de merkwaardige fanatieke omhelzing van zijn gedachtegoed zou tot voorzichtigheid en relativering moeten stemmen.

  Toon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *