Gevaarlijke utopieën

John Gray betoogd in zijn boek Black Mass (Zwarte Mis) dat alle vormen van uitgevoerde utopische gedachten levensgevaarlijk zijn. Van de sekte van de wederdopers in Münster tot de regering van Bush.

In het eerste hoofdstuk behandeld hij de algemene utopieën zoals het Derde Rijk van de Nazi’s en de communistische staat van de Sovjet-Unie. Aan het eind van het eerste hoofdstuk geeft hij een goede samenvatting van zijn boek:Black Mass - John Gray

Apocalyptic religion shapes the policies of American president George W. Bush and his antagonist Mahmoud Ahmadinejad in Iran. Wherever it is happening, the revival of religion is mixed up with political conflicts, including an intensifying struggle over the Earth’s shrinking reserves of natural resources; but there can be no doubt that religion is once again a power in its own right. With the death of Utopia, apocalyptic religion has re-emerged, naked and unadorned, as a force in world politics.

In deze korte recensie zal ik enkele punten aanstippen die mij aanspraken. Wat ik hier dus onvermeld laat is zijn hekel aan Verlichtings filosofie, liberalisme en neo-liberalisme. Vrij Nederland gaat daar in een recensie wel uitvoerig op in.

Wat opvalt in dit boek is de ongewone felheid van de auteur. Bijna nergens roept hij een vraag op die de lezer aan het nadenken zou kunnen zetten, maar in plaats daarvan geeft zijn eigen visie op de stand van zaken. Respect heb ik voor zijn grote geschiedeniskennis. Veel feiten weet hij zo op te noemen, al zal daar het nodige onderzoek aan vooraf zijn gegaan.

Irak

Volgens Gray is de invasie van Irak niet alleen een opeenstapeling van fouten, maar de oorlog is daarnaast tegen gezond verstand in uitgevoerd. De regering wist dankzij de inlichtingendienst dat er met grote waarschijnlijkheid geen massavernietigingswapens in het land waren. De inlichtingenrapporten die naar buiten kwamen waren van te voren uitgezocht.

Een ander interessant punt wat Gray opwerpt is het feit dat het merendeel van de zelfmoordaanslagen niet om religieuze redenen maar om politieke redenen worden gepleegd. Er wordt door veel mensen gezegd dat er om niets zoveel wordt gevochten als religie, maar dit blijkt helemaal niet waar te zijn. Economische en politieke redenen zijn veel vaker redenen tot het voeren van een oorlog. Dit wordt onder andere gesteld in een artikel wat hij voor de Britse krant The Guardian heeft geschreven.

Conclusie

Black Mass is een bijzonder lezenswaardig boek met een uitgesproken mening over een aantal onderwerpen. Utopische gedachten, ideeën en wereldbeelden zijn gevaarlijk, want als je deze uitvoert om zo de perfecte wereld te creëren gaat dit gepaard met veel bloedvergieten. Dit kunnen we leren uit de geschiedenis, meest recent nog in Irak. John Gray pleit voor realistisch denken.

Ik eindig met een citaat, want Gray kan bijzonder goed schrijven:

The belief that history has an underlying plot is central to the millenarian movements, secular and religious, that have been examined in this book. All who belong to these movements believe they are acting out a script that is already partly written. In versions of apocalyptic belief that are avowedly religious, the author of the script is God, with the devil and assorted demons writing their own lines but finally submitting to the authority of the divine narrator.

Info

Dit artikel is op geschreven door in de categorie boeken.

het op Twitter
Deel op Facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *