De kunst van László Moholy-Nagy

Eens in de zoveel jaar komt het voor dat gelijkgestemde kunstenaars elkaar opzoeken en zich groeperen; ze inspireren elkaar en vormen samen een nieuwe kunststroming. Niet zelden zijn deze stromingen ontstaan op scholen waar leraren de vrijheid kregen om het curriculum naar hun eigen hand te zetten. Archigram en de metabolisten zijn voorbeelden van zo’n beweging. Maar de meest invloedrijke broedplaats voor nieuwe kunst in de afgelopen eeuw was het Bauhaus in Weimar, Duitsland.

Lees meer